ROFA d.o.o.

Dobro došli na naše stranice

C1 kalorimetar

Kalorimetar C1 predstavlja golemi skok u tehnologiji kalorimetara, sa visokim stupnjem automatizacije u kompaktnom dizajnu; to je najmanji dostupni kalorimetar. Djeluje prema DIN 51900 i ISO 1928. Očitanja temperature analiziraju se prema klasičnoj izoperibolnoj metodi Regnault Pfaundler.
Tradicionalno poznata, teška dekompozicijska posuda s vijčanim navojem zamijenjena je laganom i lako postavljajućom komorom za izgaranje.
Zbog raznolikosti različitih sučelja (računalo, vaga, pisač) ova je jedinica lako prilagodljiva ovisno o specifičnim potrebama kupca. Daljnja prilagodba za upravljanje podacima i LIMS moguća je pomoću našeg softvera za kalorimetar C 6040 Calwin (pribor).

Detaljnije na stranicama proizvođača (EN): https://www.ika.com/en/Products-Lab-Eq/Calorimeters-Oxygen-Bomb-calorimeter-csp-330/

Scroll to top