ROFA d.o.o.

Dobro došli na naše stranice

C200 kalorimetar

Paket “C 200 auto” omogućuje upravljanje s potpuno automatiziranim ciklusom vode. To rezultira lakoćom rukovanja i štedi dragocjeno vrijeme, posebno za laboratorije s malim brojem analiza. Voda cirkulira u zatvorenom krugu i održava se na konstantnoj temperaturi pomoću recirkulacijskog hladnjaka. To dovodi do kraćeg vremena pripreme za svaki eksperiment i još boljih ponovljivih rezultata.

Polu-automatizirani kalorimetar u skladu sa standardima određuje bruto kalorijsku vrijednost tekućih i krutih uzoraka. Do sada se uglavnom koristio za nastavu i osposobljavanje u tehničkim školama i sveučilištima. Zbog automatiziranog rukovanja vodom sada je pogodan i za industrijske laboratorije s malim brojem analiza.

Mjerenja su moguća prema  DIN 51900, ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711.

Detaljnije na stranicama proizvođača (EN): https://www.ika.com/en/Products-Lab-Eq/Calorimeters-Oxygen-Bomb-calorimeter-csp-330/

Scroll to top