ROFA d.o.o.

Dobro došli na naše stranice

HVP 972 – TLAK PARA

Herzogov HVP 972 je moderni analitički instrument namijenjen preciznom određivanju tlaka pare i benzina i jet-a, turbinskih goriva, drugih lakih destilatnih naftnih proizvoda, ugljikovodičnih otapala i kemijskih spojeva, koji radi u skladu sa sljedećim test metodama: ASTM D323, ASTM D4953, ASTM D5191, ASTM D6378, EN 13016, IP 394, IP 481.

Herzog HVP 972 daje brze, točne rezultate tlaka pare do 1.000 kPa (145 psi) u temperaturnom rasponu od 0°do 100°C. Značajno povećava produktivnost uz savršenu ponovljivost i obnovljivost zahvaljujući snazi potpune automatizacije.

Prednosti: Jednostavan, jeftin rad, brz i potpuno automatiziran mjerni ciklus, standardni ili korisnički odabrani parametri rada, detaljno izvješće na zaslonu i cjelovita baza rezultata.

Detaljnije na stranicama proizvođača (EN): www.paclp.com/lab-instruments/brand/herzog/product/33/hvp-972-vapor-pressure

Scroll to top