ROFA d.o.o.

Dobro došli na naše stranice

TBS™ | HTHS Tapered Bearing Simulator Viscometer

Visokotemperaturni viskozimetar za mjerenja dinamičke viskoznosti na od 40 oC, 80oC, 100oC i 150oC prema standardnim metodama ASTM D4683, D6616, CEC L-36, IP370. TBS je referentni instrument za sljedeće standardne metode ASTM D4741 i D5481.

Dodatno su tu i mjerenja profila gubitka viskoznosti (Viscosity Loss Trapezoid), mjerenje indeksa učinkovitosti goriva (VFEI) i Multi-High Shear Rate Modeling. Mjerenja je moguće raditi na svježem i rabljenom ulju.

Aparati su dostupni u nekoliko nivoa automatizacije od potpuno ručnog uređaja do automatskog aparata koji koristi pametne protokole za maksimalnu uštedu kalibracionih materijala:

Najnoviji redizajnirani model TBS-3000 sadrži sve potrebno unutar gabarita svog kučišta (uključujući i hlađenje), omogućavajući potpuno automatiziran rad od kalibracija do analiza nepoznatih uzoraka, koristeći pri tome pametne algoritme za štednju referentnih materijala. Tokom analize je omogućeno praćenje i pregled rezultata preko internet preglednika s udaljenih računala.

Potpuno automatsko mjerenje i ubacivanje uzorka

Ručno ubacivanje i automatsko mjerenje

Ručno ubacivanje i mjerenje viskoznosti

ASTM D4683 | ASTM D6616
CEC L-36-A90
IP 370
JPI-5S-36-03
Referenca za ASTM D4741 i D5481

Scroll to top