ROFA d.o.o.

Dobro došli na naše stranice

TEOST | Thermo-Oxidation Engine Oil Simulation Test

ASTM D6335 | Dual/33C Model (Chinese SH/T0750)
ASTM D7097 | MHT Model (Moderately High Temperature)

OPCIJE:
TEOST Dual
TEOST® 33C
TEOST MHT®
TEOST Turbo

Test TEOST 33C simulira učinak radnih uvjeta motora na tendenciju oksidacije i stvaranja naslaga motornih ulja, posebno u području turbopunjača pri visokim temperaturama. TEOST MHT® test simulira slične učinke i uvjete koji se nalaze u području remena i klipnih prstenova motora.

Uzorci ulja obrađeni katalizatorima pumpaju se preko zagrijane 33C taložne šipke ili smotane MHT taložne šipke na kojoj se stvaraju naslage. Težina taložne šipke nakon ispitivanja oduzima se od njegove težine prije ispitivanja i dodaje težini čestica prikupljenih filtriranjem preostalog ulja. Rezultati se iskazuju u miligramima.

Detaljnije na stranicama proizvođača (EN): https://www.tannasking.com/laboratory-instruments-accessories/teost/

Scroll to top