ROFA d.o.o.

Dobro došli na naše stranice

“Rendgenska difrakcija na prahu”, prof.Stanislav Kurajica, dr.sc.

ROFA je sudjelovala u sponzoriranju knjige istaknutog prof. Stanislava Kurajice, dr.sc. “Rendgenska difrakcija na prahu” sa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.
Sveučilišni udžbenik Rendgenska difrakcija na prahu jasno i detaljno obrađuje naslovnu tehniku karakterizacije materijala. Udžbenik je namijenjen ponajprije studentima diplomskih i poslijediplomskih studija FKIT-a, ali i svima drugima koji dolaze u dodir s tom tehnikom. 

Scroll to top