ROFA d.o.o.

Dobro došli na naše stranice

SCIRES 2019

Firma ROFA d.o.o. bila je sponzor 2. po redu SCIRES2019 – Solid-State Science & Research 2019​, događanja održanog u periodu od 27.-og do 29.-og lipnja, 2019.godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na prezentacijama su sudjelovali brojni hrvatski i strani fizičari, kemičari, znanstvenici sa područja istraživanja materijala te drugi istraživači kako bi raspravljali o teorijskim, eksperimentalnim i računalnim metodama korištenim za karakterizaciju njihovih materijala.

Scroll to top