ROFA d.o.o.

Dobro došli na naše stranice

VIII SIMPOZIJ LABORATORIJA ZA NAFTU I NAFTNE DERIVATE

VIII Simpozij laboratorija za naftu i naftne derivate održan je u Beogradu od 15. do 17. svibnja 2019.g. Ovogodišnji domaćin simpozija bila je tvrtka Jugoinspekt iz Beograda. Učesnici simpozija imali su priliku dobiti relevantne informacije i sudjelovati u raspravama o trenutnim i budućim izazovima u radu laboratorija. Firma ROFA aktivno je sudjelovala kao sponzor ali i kao učesnik rasprave, o temi analize sumpora kroz prezentaciju Darka Novakovića iz ROFA-e Beograd, kao i o problematici određivanja indeksa emisije fosfora (PEI) kroz prezentaciju Denisa Topolovca iz ROFA-e Zagreb.

Scroll to top