ROFA d.o.o.

Dobro došli na naše stranice

XRF Supermini200

Analiza širokog spektra lakih i teških elemenata u složenim matricama od koncentracija u tragovima do visokih koncentracija (ppb do %). Supermini200 ima visoku osjetljivost za lake elemente sa većom spektralnom rezolucijom, što dozvoljava rješavanje preklapanja pikova u složenim matricama. Analizira elemente od F do U u različitim vrstama uzoraka, kao što su tekućine, krutine, praškovi, legure, filmovi itd. Supermini200 je stolni WD-XRF spektrometar sa rendgenskom anodom sa Pd od 200 kW, 3 kristala i autosamplerom od 12 pozicija.

Detaljnije na stranicama proizvođača (EN): www.rigaku.com/en/supermini_fuel

Scroll to top