ROFA d.o.o.

Dobro došli na naše stranice

“Rendgenska difrakcija na prahu”, prof.Stanislav Kurajica, dr.sc.

ROFA je sudjelovala u sponzoriranju knjige istaknutog prof. Stanislava Kurajice, dr.sc. “Rendgenska difrakcija na prahu” sa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilišni udžbenik Rendgenska difrakcija na prahu jasno i detaljno obrađuje naslovnu tehniku karakterizacije materijala. Udžbenik je namijenjen ponajprije studentima diplomskih i poslijediplomskih studija FKIT-a, ali i svima drugima koji dolaze u […]

SCIRES 2021

I ove godine ROFA će biti sponzor SCIRES 2021 (Solid-State Science & Research) on-line konferencije, koji će se održati u periodu od 10. – 11.06.2021. SCIRES2021 okupiti će vodeće znanstvenike iz svih dijelova svijeta sa područja fizike, kemije i drugih znanosti, kako bi razmijenili svoja iskustva i istraživanja na području istraživanja materijala. Svi detalji konferencije […]

SCIRES 2019

Firma ROFA d.o.o. bila je sponzor 2. po redu SCIRES2019 – Solid-State Science & Research 2019​, događanja održanog u periodu od 27.-og do 29.-og lipnja, 2019.godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na prezentacijama su sudjelovali brojni hrvatski i strani fizičari, kemičari, znanstvenici sa područja istraživanja materijala te drugi istraživači kako bi raspravljali o teorijskim, […]

VIII SIMPOZIJ LABORATORIJA ZA NAFTU I NAFTNE DERIVATE

VIII Simpozij laboratorija za naftu i naftne derivate održan je u Beogradu od 15. do 17. svibnja 2019.g. Ovogodišnji domaćin simpozija bila je tvrtka Jugoinspekt iz Beograda. Učesnici simpozija imali su priliku dobiti relevantne informacije i sudjelovati u raspravama o trenutnim i budućim izazovima u radu laboratorija. Firma ROFA aktivno je sudjelovala kao sponzor ali […]

Scroll to top